Konstitutsiya Va Suverenitet dunyoda kanday paydo boldi

Konstitutsiya Va Suverenitet Konstitutsiya Va Suverenitet dunyoda kanday paydo boldi: Harqanday davlat eng muhim konstitutsiyaviy xususiyatlarga, ya’niaholi, hudud va suveren hokimiyatga ega bo‘ladi. Aksariyat davlatlarning aholisi ko‘pmillatli tarkibdan tashkil topadi. Hudud davlatning chegaralari bilan belgilanadigan moddiy asosi bo‘lib, shu davlat hokimiyati amal qiladigan sarhadlarni ko‘rsatib turadi. Suveren hokimiyat – davlat ega bo‘lgan oliy hokimiyatdir. «Siyosiy … Konstitutsiya Va Suverenitet dunyoda kanday paydo boldini o’qishda davom eting.