Dunyo Konstitutsiyalar va 188 Davlatning rasmiy nomlari gerblari davlat bayroklari

konstitutsiyalar davlatning rasmiy nomlari Konstitutsiya

Konstitutsiya va davlatning rasmiy nomi

konstitutsiyalar davlatning rasmiy nomlari: Mamlakatning rasmiy nomlanishi, uning huquqiy hujjatlarda mustaxkamlab ko‘yilishi mustaqil davlat shakllanishi tarixini aks ettiradi. Nemis davlat huqukining mumtoz namoyandasi Georg Ellinek o‘zining davlat xuquqiga doir asarida qadimiy YUnonistonda ham, shuningdek, qadimiy Rimda ham keng ko‘lamli hududlar bu erda yashovchilarning jamoalari sifatida belgilanganini ta’kidlagan. SHaxsning huquqiy maqomi hech qachon uning davlatga emas, balki hamisha faqat fukarolar jamoasi a’zolariga mansubligi va unga bog‘liqligi sifatida belgilangan.

Nikkolo Makiavelli (1469-1527) – italyan donishmandi, faylasuf, yozuvchi, siyosatchi
Nikkolo Makiavelli (1469-1527) – italyan donishmandi, faylasuf, yozuvchi, siyosatchi – mashhur «Hukmdor» asarining muallifi.

«Ammo Rim shahridan, – deb qayd etgan G.Ellinek, – o‘sha hududda qadimiy buyuk davlat paydo bulgan. Bunda Rim atamashunosligi hukumat hokimiyatini Rim davlatiga tenglashtirgan va u shu tarzda «res publica» «imperium»ga aylantirilib, ana shu o‘zgarishni nomukammal aks ettira olgan, xolos. SHu tariqa davlatning eng muhim unsuri fuqarolardan davlat hokimiyati tomon o‘tadi; «res populi» shunday qilib «res imperantis» sinonimiga aylangan.

Bu Qiziq O‘zbekistonning Konstitutsiya va Mustaqil Davlat Ramzlari

Davlat maqomi asosining xududiy unsuri tomon siljishi O‘rta asrlar atamashunosligida davlatning «Er» atamasini belgilash uchun paydo bo‘lganligi bilan bog‘liq holda ko‘rilgan, Bu esa «shahar bo‘lmagan» davlat maqomiga mos tushgan va Er siyosiy kuchning asosi ahamiyatiga ega bo‘lgan.

Nihoyat, XVI asr boshlarida turli mamlakatlarda umume’tirof etilgan «davlat» atamasi muomalaga kirgan. konstitutsiyalar davlatning rasmiy nomlari Bu atamaning ilmiy adabiyotdan o‘rin egallashi, G.Ellinek fikricha, Nikkolo Makiavellining xizmati deb tan olinishi kerak.

Demak, bundan mamlakatning nomlanishi davr ruhiga muvofiq davlatninguch asosiy tarkibi – xalq, hudud va hokimiyat shakliga navbatma- navbat murojaat qilish asosida shakllangan, degan xulosa chiqarish mumkin.

Afsuski, hozirgi davr hukuqiy adabiyotlarida davlatning rasmiy nomlanishi tegishli huquqiy normalar mavjudligiga, hatto ushbu mavzuda siyosiy bahslar uchrab turganligiga qaramasdan e’tibordan chetda qolmoqda. Xolbuki, fikrimizcha, mamlakatning rasmiy nomlanishiga konstitutsiyaviy huquqning mustaqil instituti sifatida qaralishi kerak. konstitutsiyalar davlatning rasmiy nomlari Bu faqat rasmiy nomlanishni qayd etibgina qolmasdan, ayni paytda uni ichki davlat va tashqi siyosiy munosabatlarda ishlatish tartibini xam belgilab beradi. SHu bilan birga, qonunchilikning boshqa tarmoqlarida u bilan bog‘liq normalar paydo bo‘lishi uchun manba vazifasini o‘taydi.

Bunda davlat nomlanishining o‘ziga xos belgisi asosiy hisoblanadi bevosita unga nisbatan mamlakatlar nomlanishining turli usullari farqlanadi:

 birinchidan, nomlanishning millat nomidan paydo bo‘lishi (Bolgariya, Mongoliya, Qozog‘iston, O‘zbekiston va boshqalar);

ikkinchidan, nomlanish tegishli mamlakatlarning poytaxti nomi bilan atalishi (Lyuksemburg, Braziliya, Jazoir, Tunis, Quvayt va boshqalar);

uchinchidan, nomlanish tegishli mamlakat hududidagi yirik jo‘g‘rofiy ob’ektlar (daryolar, kӯllar, tog‘lar, sahrolar) nomidan tashkil topganligi (Gambiya, Kongo, CHad, Keniya, Namibiya va boshqalar);

tӯrtinchidan, nomlanishning mamlakatlar joylashgan orollar bilan bog‘liqligi (Bahrayn, Gvadelupa, Kuba, Irlandiya, Malta, YAmayka va boshqalar);

beshinchidan, mamlakatning jo‘g‘rofiy joylashishiga qarab nomlanishi (Ekvador, Markaziy Afrika Respublikasi, Janubiy Afrika Respublikasi va boshqalar);

oltinchidan, mamlakatlarning nomlari avliyolar sharafiga berilganligi (Martinika, Dominikan Respublikasi, San-Marino va boshqalar);

ettinchidan, mamlakatlar buyuk shaxslar sharafiga atalganligi (Kolumbiya, Boliviya, Filippin va boshqalar);

sakkizinchidan, mamlakatlar nomlarining o‘z kelib chiqishi bo‘yicha atamalar bilan bog‘liqligi (Grenada, YAngi Zelandiya, YAngi Kaledoniya va boshqalar);

tӯqqizinchidan, mamlakatlar nomlarining kashfiyotlar va yangi hududlarni o‘zlashtirish davrini aks ettirishi (Kosta-Rika yoki Boy sohil, Puerto-Riko yoki Boӣ bandargoh va boshqalar);

o‘ninchidan, mamlakatlar nomlanishining sun’iy atamalar bilan bog‘liqligi (Burkina-Faso yoki «Munosib insonlar vatani», shuningdek, Pokiston va boshqalar).

Individuallashtirilgan unsur tarixan davlat rasmiy nomlanishi tarkibida asosiy va, hatto, majburiy hisoblanadi.

Qator davlatlarning rasmiy nomlanishi, umuman, faqat individuallashtirish unsuri bilan bog‘liqdir (Kanada, Andorra, Fiji, YAponiya va boshqalar). Qӯshimcha unsur sifatida esa, eng avvalo, boshqaruv shakli kӯriladi. Ularning ikki turi mavjud:

«monarxiya» (Norvegiya Qirolligi, Lixtenshteyn Knyazligi, Lyuksemburg Buyuk Gersogligi, YAman Sultonligi va boshqalar);

«respublika» (Gretsiya Respublikasi, Islandiya Respublikasi va boshqalar).

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiya spinning 1-moddasiga gura: «O‘zbekiston – suveren demokratiya respublika. Davlatning «O‘zbekiston Respublikasi» va «O‘zbekiston» degan nomlari bir ma’noni anglatadi». Konstitutsiyamizda «Uzbekiston» atamasi – 336 marta, «Respublika» sӯzi esa 373 marta uchraydi.

Bugungi kunda mamlakatning rasmiy nomlanishi, birinchi navbatda, ushbu davlatning Konstitutsiyasi yoki maqomi bӯyicha unga mutanosib qonun hujjatida o‘z ifodasini topadi.

Bunda mamlakat Konstitutsiyasi yoki uning moddalari nomlanishi davlatning asosiy siyosiy-ijtimoiy xususiyatlarini qayd etadigan o‘ziga xos «pasport» vazifasini ӯtaydi:

«Monako Knyazligi mustaqil Davlatni tashkil etadi». «Mozambik Xalq Respublikasi – FRELIMO rahbarligida Mozambik xalqining Portugaliya va imperializm hukmronligiga qarshi asrlar davomidagi qarshiligi va qahramonona kurashining yakuni bo‘lib, suveren, mustaqil va demokratik davlatdir».

Konstitutsiyalar davlatning rasmiy nomlari «Turkmaniston – demokratik, huquqiy va dunyoviy davlat bo‘lib, unda davlat boshqaruvi prezident respublikasi shaklida amalga oshiriladi» 

Boshqa holatlarda mamlakatning Asosiy Qonunda nomlanishidan kelib chiqadigan rasmiy nomlanishi Konstitutsiyaning tegishli moddalarida bevosita ifodasini topmaydi, lekin ularda keltirilgan ta’rifdan anglashiladi.

«Kongo suveren va mustaqil Davlat bo‘lib, barcha hokimiyatning manbai xalq va xalqqa tegishli bo‘lgan ajralmas dunyoviy Xalq Respublikasi hisoblanadi».

«Portugaliya – inson shaxsini hurmat qilishga asoslangan, Portugaliya xalqining irodasi va manfaatlarini ifoda etadigan hamda ӯzining maqsadi sifatida sinfsiz jamiyat barpo etishni kӯzlaydigan suveren Respublikadir».

«Tanzaniya Birlashgan Respublika hisoblanadi». Ayni chog‘da, davlat nomlanishini Konstitutsiyada mustahkamlab qo‘yishda bevosita uning rasmiy nomlanishi kӯrsatilishining amaliyoti ham mavjud:

«Davlat «Eyre» yoki ingliz tilida «Irlandiya» nomiga egadir».

«Pokiston Pokiston Islom Respublikasi nomi bilan ta’sis etilib,

bundan buyon Pokiston deb ataladigan Federativ Respublikadir».

«Malgash xalqi davlat sifatida tashkil etilgan millatdan iborat bo‘lib, uning asosi sotsialistik va demokratik jamoa – fukunulunadir. Ushbu davlat, birinchi navbatda, o‘z kuchiga tayanadigan suveren va ajralmas respublikadir hamda «Madagaskar Demokratik Respublikasi» nomiga egadir».

Davlat rasmiy nomlanishining alohida konstitutsiyaviy institut sifatida ajratib kӯrsatilishiga doir misol ayniqsa qiziqarlidir. 1957 yil 31 avgustda kuchga kirgan Malayya Federatsiyasining Konstitutsiyasida maxsus 1-modda bo‘lib, u «Davlatning va Federatsiya hududining nomlanishi», deb atalgan. Mazkur moddada quyidagilar qayd etilgan: «Malayya Federatsiyasi (Perseku-tuan Tanax Melayu) deb ataladi»

Davlat ramzlarini keng ma’noda – mustakil davlatning mazmunini ifodalaydigan shartli belgilar ma’nosida xam tushunish lozim.

Xuddi shunday modda Sudan Respublikasining 1964 yil 5 noyabrdagi Muvaqqat Konstitutsiyasida ham bor1. Gananing 1960 yil 29 iyundagi Konstitutsiyasidagi «Gana Respublikasining e’lon qilinishi» deb atalgan 4-moddasida esa: «Gana suveren unitar Respublika hisoblanadi», deb kӯrsatilgan.

Mamlakatning rasmiy nomlanishi konstitutsiyalar bilan bir qatorda, ko‘pincha maxsus hujjatlarda ham mustahkamlab qo‘yilgan. Bunda davlatning nomlanishi faqat huquqiӣ tartibga solishgina bӯlmasdan, shuningdek, huquqiy ta’riflarda bir xil talqin etiladi.

 Birinchidan, bunday hujjatlarga davlat tashkil etilganligi e’lon qilingan (yoki ularningsuvereniteti, mustaqilligi va hokazolar e’lon qilingan) hujjatlarni kiritish kerak.

Ukrainaning mustaqilligi e’lon qilinishiga doir 1991 yil 24 avgustdagi hujjatda shunday deyilgan: «Ukraina Sovet Sotsialistik Respublikasining Oliy Kengashi tantanali ravishda UKRAINA MUSTAQILLIGINI va UKRAINA mustaqil ukrain davlati tashkil etilganligini e’lon qiladi».

Ikkinchidan, maxsus hujjatlarga davlatning qayta nomlanishi (nomlanishining o‘zgartirilishi) bilan bog‘liq hujjatlar ham mansub. Tojikiston Respublikasining 1991 yil 31 avgustdagi «Tojikiston Sovet Sotsialistik Respublikasi nomlanishini o‘zgartirish va Tojikiston SSR Konstitutsiyasi (Asosiӣ Qonuni)ga o‘zgartirishlar kiritish to‘g‘risida»gi Qonuni huddi shunday toifaga kiradi. konstitutsiyalar davlatning rasmiy nomlari Unda quyidagilar qaydetilgan: konstitutsiyalar davlatning rasmiy nomlari «Tojikiston Sovet Sotsialistik Respublikasi bundan buyon Tojikiston Respublikasi deb ataladi».

Uchinchidan, mamlakat nomlanishini tiklash to‘g‘risidagi hujjatlarni, misol uchun, sobiq SSSR ittifoqdosh respublikalarining hujjatlarini ham maxsus hujjatlarning alohida turi sifatida ajratib kӯrsatish mumkin. Masalan, Litva Respublikasi Oliy Kengashining 1990 yil 11 martdagi «Litva davlatini tiklash to‘g‘risida»gi hujjati qabul qilingan3. SHuningdek, Estoniya SSR Oliy Kengashi ham 1990 yil 30 martda «Estoniyaning davlat maqomi to‘g‘risida»gi qarorini qabul qilgan.

Latviya Sovet Sotsialistik Respublikasi Oliy Kengashining 1990 yil 4 maydagi Deklaratsiyasiga bevosita quyidagi qoida kiritilgan: «Latviya davlatining rasmiy nomlanishi – LATVIYA RESPUBLIKASI, qisqartirilganda – LATVIYAdir».

Hokimiyatlar taksimlanishi tamoyili mazmunini davlat xokimiyatining konun chikaruvchi, ijro etuvchi va sud xokimiyatiga bo‘linishi yoki taksimlanishi kӯrinishida emas, balki davlat xokimiyati vakolatlarining xokimiyatni konun chikaruvchi, ijro etuvchi va sud organlari o‘rtasida bo‘linishi yoki taksimlanishi kӯrinishida ifodalash maksadga muvofik. Davlat xokimiyati organlarining bu uch tarmog‘i yagona oliӣ siyosiӣ irodani yagona davlat xokimiyati tarkibida ularga berilgan vakolatlar orkali amalga oshiradi.

Qozog‘iston Sovet Sotsialistik Respublikasining 1991 yil 10 dekabrdagi «Qozog‘iston Sovet Sotsialistik Respublikasining nomlanishini ӯzgartirish to‘g‘risida»gi Qonunida shunday qayd etilgan: «Qozog‘iston Sovet Sotsialistik Respublikasi Qozog‘iston Respublikasi deb qayta nomlansin». Ushbu Qonun Qozog‘iston Sovet Sotsialistik Respublikasining Prezidenti sifatida H.Nazarboev tomonidan imzolangan.

Moldova Sovet Sotsialistik Respublikasining 1991 yil 23 maydagi «Moldova SSR davlatining Moldova Respublikasi deb qayta nomlanishi to‘g‘risida»gi Qonunida quyidagilar qayd etilgan: «bundan buyon Moldova SSR suveren davlati Moldova Respublikasi (qisqartirilganda – Moldova) deb nomlansin». Ushbu qonun Moldova Respublikasining Prezidenti M.Snegur tomonidan imzolangan.

O‘zbekiston Oliy Kengashining qarorida boshqa hujjat – Oliy Kengashning «O‘zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligi to‘g‘risida»gi Bayonoti tasdiqlangan.

1990 yil 23 avgustda qabul qilingan «Armanistonning mustaqilligi to‘g‘risida»gi Deklaratsiyada quyidagilar e’lon qilingan: «Armaniston SSR Armaniston Respublikasi, qisqartirilgan holda – Armaniston deb qayta nomlanadi». SHundan sӯng Armaniston Sovet Sotsialistik Respublikasining 1990 yil 24 avgustdagi «Armaniston SSRni qayta nomlash tӯg‘risida»gi Qonuni chiqarilgan. Unda «Armaniston Sovet Sotsialistik Respublikasi Armaniston Respublikasi deb qayta nomlansin» deb kӯrsatilgan5. Aftidan, Armaniston qonun ijodkorlari davlat nomini o‘zgartirish uchun Deklaratsiyaning o‘zi etarli emas deb hisoblagan va buni maxsus qonun bilan mustahkamlab qo‘ygan.

Ayni paytda BMT tarkibiga 193 a’zo mamlakat va 2 ta kuzatuvchi davlat kiradi. Vatikan va Falastin davlati BMTning doimiy kuzatuvchi a’zolari va xalqaro huquq sub’ektlari hisoblanadi.

O‘nlab davlatlarning paydo bo‘lishi aslida mustaqil davlatlar yoki boshqa davlatlar tomonidan tan olinmagan davlatlar yoxud ularning soni etarli emas deb e’tirof etilgani bilan bog‘liq bo‘lib, ularning maqomi bahslidir.

Dunyoning kӯpgina qismlarida o‘zlarining mustaqil davlatchiligi tan olinishi uchun kurashayotgan aholi hududlari mavjud. Etnik, hududiy va tarixiy qonuniylikka, shuningdek, hududga ega bo‘lmagan insonlarning ayrim guruhlari yoki alohida shaxslarning virtual davlatlariga ham (mikrodavlatlar, mikromillatlar) asos solingan.

Ayrim hududlar va tuzilmalarning darajasi va maqomi bir ma’noda belgilanmasligi mumkin. Buni BMTga a’zo 193 davlatning quyidagi rӯyxatini o‘rganish asnosida bilib olish mumkin:

Dunening barcha gerb, Bayrok, Davlat nomlari va poytaxtlari 

GERB BAYROQ DAVLAT NOMI POYTAXTI
1 Австралия - Австралия Иттифоқи давлат герб Австралия - Австралия Иттифоқи давлат байрок Avstraliya – Avstraliya Ittifoqi Kanberra
2 Австрия - Австрия Республикаси давлат герб Австрия - Австрия Республикаси давлат байрок Avstriya – Avstriya Respublikasi Vena
3 Албания - Албания Республикаси давлат герб Албания - Албания Республикаси давлат байрок Albaniya – Albaniya Respublikasi Tirana
4 Ангола - Ангола Республикаси давлат герб Ангола - Ангола Республикаси давлат байрок Angola – Angola Respublikasi Luanda
5 Андорра - Андорра князлиги давлат герб Андорра - Андорра князлиги давлат байрок Andorra – Andorra knyazligi Andorra-la-Velya
6 Антигуа ва Барбуда - Антигуа ва Барбуда давлат герб Антигуа ва Барбуда - Антигуа ва Барбуда давлат байрок Antigua va Barbuda – Antigua va Barbuda Sent-Jons
7 Аргентина - Аргентина Республикаси давлат герб Аргентина - Аргентина Республикаси давлат байрок Argentina – Argentina Respublikasi Buenos-Ayres
8 Арманистон - Арманистон Республикаси давлат герб Арманистон - Арманистон Республикаси давлат байрок Armaniston – Armaniston Respublikasi Erevan
9 АҚШ - Америка Қўшма Штатлари давлат герб АҚШ - Америка Қўшма Штатлари давлат байрок AQSH – Amerika Qo‘shma SHtatlari Vashington
10 Афғонистон - Афғонистон Ислом Республикаси давлат герб Афғонистон - Афғонистон Ислом Республикаси давлат байрок Afg‘oniston – Afg‘oniston Islom Respublikasi Qobul
11 БАА - Бирлашган Араб Амирликлари давлат герб БАА - Бирлашган Араб Амирликлари давлат байрок BAA – Birlashgan Arab Amirliklari Abu-Dabi
12 Багама - Багама Ороллари Ҳамдўстлиги давлат герб Багама - Багама Ороллари Ҳамдўстлиги давлат байрок Bagama – Bagama Orollari Hamdo‘stligi Nassau
13 Бангладеш - Бангладеш Халқ Республикаси давлат герб Бангладеш - Бангладеш Халқ Республикаси давлат байрок Bangladesh – Bangladesh Xalq Respublikasi Dakka
14 Барбадос - Барбадос давлат герб Барбадос - Барбадос давлат байрок Barbados – Barbados Brijtaun
15 Баҳрайн - Баҳрайн Қироллиги давлат герб Баҳрайн - Баҳрайн Қироллиги давлат байрок Bahrayn – Bahrayn Qirolligi Manama
16 Беларусь - Беларусь Республикаси давлат герб Беларусь - Беларусь Республикаси давлат байрок Belarus – Belarus Respublikasi Minsk
17 Белиз - Белиз давлат герб Белиз - Белиз давлат байрок Beliz – Beliz Belmopan
18 Бельгия - Бельгия Қироллиги давлат герб Бельгия - Бельгия Қироллиги давлат байрок Belgiya – Belgiya Qirolligi Bryussel
19 Бенин - Бенин Республикаси давлат герб Бенин - Бенин Республикаси давлат байрок Benin – Benin Respublikasi Kotonu
20 Болгария - Болгария Республикаси давлат герб Болгария - Болгария Республикаси давлат байрок Bolgariya – Bolgariya Respublikasi Sofiya
21 Боливия - Боливия Кўпмиллатли давлати давлат герб Боливия - Боливия Кўпмиллатли давлати давлат байрок Boliviya – Boliviya Ko‘pmillatli davlati Sukre
22 Босния ва Герцоговина - Босния ва Герцоговина давлат герб Босния ва Герцоговина - Босния ва Герцоговина давлат байрок Bosniya va Gersogovina – Bosniya va Gersogovina Saraevo
23 Ботсвана - Ботсвана Республикаси давлат герб Ботсвана - Ботсвана Республикаси давлат байрок Botsvana – Botsvana Respublikasi Gaborone
24 Бразилия - Бразилия Федератив Республикаси давлат герб Бразилия - Бразилия Федератив Республикаси давлат байрок Braziliya – Braziliya Federativ Respublikasi Brazilia
25 Бруней - Бруней-Доруссалом давлати давлат герб Бруней - Бруней-Доруссалом давлати давлат байрок Bruney – Bruney-Dorussalom davlati Bandar-Seri-Begavan
26 Буркина-Фасо - Буркина-Фасо давлат герб Буркина-Фасо - Буркина-Фасо давлат байрок Burkina-Faso – Burkina-Faso Uagadugu
27 Бурунди - Бурунди Республикаси давлат герб Бурунди - Бурунди Республикаси давлат байрок Burundi – Burundi Respublikasi Bujumbura
28 Бутан - Бутан Қироллиги давлат герб Бутан - Бутан Қироллиги давлат байрок Butan – Butan Qirolligi Tximpxu
29 Буюк Британия - Буюк Британия ва Шимолий Ирландия Бирлашган Қироллиги давлат герб Буюк Британия - Буюк Британия ва Шимолий Ирландия Бирлашган Қироллиги давлат байрок Buyuk Britaniya – Buyuk Britaniya va SHimoliy Irlandiya Birlashgan Qirolligi London
30 Вануату - Вануату Республикаси давлат герб Вануату - Вануату Республикаси давлат байрок Vanuatu – Vanuatu Respublikasi Port-Vila
31 Венгрия - Венгрия давлат герб Венгрия - Венгрия давлат байрок Vengriya – Vengriya Budapesht
32 Венесуэла - Венесуэла Боливар Республикаси давлат герб Венесуэла - Венесуэла Боливар Республикаси давлат байрок Venesuela – Venesuela Bolivar Respublikasi Karakas
33 Вьетнам - Вьетнам Социалистик Республикаси давлат герб Вьетнам - Вьетнам Социалистик Республикаси давлат байрок Vetnam – Vetnam Sotsialistik Respublikasi Xanoy
34 Габон - Габон Республикаси давлат герб Габон - Габон Республикаси давлат байрок Gabon – Gabon Respublikasi Librevil
35 Гаити - Гаити Республикаси давлат герб Гаити - Гаити Республикаси давлат байрок Gaiti – Gaiti Respublikasi Port-o-Prens
36 Гайана - Гайана Кооператив Республикаси давлат герб Гайана - Гайана Кооператив Республикаси давлат байрок Gayana – Gayana Kooperativ Respublikasi Jorjtaun
37 Гамбия - Гамбия Республикаси давлат герб Гамбия - Гамбия Республикаси давлат байрок Gambiya – Gambiya Respublikasi Banjul
38 Гана - Гана Республикаси давлат герб Гана - Гана Республикаси давлат байрок Gana – Gana Respublikasi Akkra
39 Гватемала - Гватемала Республикаси давлат герб Гватемала - Гватемала Республикаси давлат байрок Gvatemala – Gvatemala Respublikasi Gvatemala
40 Гвинея - Гвинея Республикаси давлат герб Гвинея - Гвинея Республикаси давлат байрок Gvineya – Gvineya Respublikasi Konakri
41 Гвинея-Бисау - Гвинея-Бисау Республикаси давлат герб Гвинея-Бисау - Гвинея-Бисау Республикаси давлат байрок Gvineya-Bisau – Gvineya-Bisau Respublikasi Bisau
42 Германия - Германия Федератив Республикаси давлат герб Германия - Германия Федератив Республикаси давлат байрок Germaniya – Germaniya Federativ Respublikasi Berlin
43 Гондурас - Гондурас Республикаси давлат герб Гондурас - Гондурас Республикаси давлат байрок Gonduras – Gonduras Respublikasi Tegusigalpa
44 Гренада - Гренада давлат герб Гренада - Гренада давлат байрок Grenada – Grenada Sent-Jorjes
45 Греция - Греция Республикаси давлат герб Греция - Греция Республикаси давлат байрок Gretsiya – Gretsiya Respublikasi Afina
46 Грузия - Грузия давлат герб Грузия - Грузия давлат байрок Gruziya – Gruziya Tbilisi
47 Дания - Дания Қироллиги давлат герб Дания - Дания Қироллиги давлат байрок Daniya – Daniya Qirolligi Kopengagen
48 Доминика - Доминика Ҳамдўстлиги давлат герб Доминика - Доминика Ҳамдўстлиги давлат байрок Dominika – Dominika Hamdo‘stligi Rozo
49 Доминикан Республикаси - Доминикан Республикаси давлат герб Доминикан Республикаси - Доминикан Республикаси давлат байрок Dominikan Respublikasi – Dominikan Respublikasi Santo-Domingo
50 Жазоир - Жазоир Халқ Демократик Республикаси давлат герб Жазоир - Жазоир Халқ Демократик Республикаси давлат байрок Jazoir – Jazoir Xalq Demokratik Respublikasi Jazoir
51 ЖАР - Жанубий Африка Республикаси давлат герб ЖАР - Жанубий Африка Республикаси давлат байрок JAR – Janubiy Afrika Respublikasi Pretoriya(ma’muriy),
Keyptaun(qonunchilik),
Blumfonteyn (sudlov)
52 Жанубий Судан - Жанубий Судан Республикаси давлат герб Жанубий Судан - Жанубий Судан Республикаси давлат байрок Janubiy Sudan – Janubiy Sudan Respublikasi Juba
53 Жибути - Жибути Республикаси давлат герб Жибути - Жибути Республикаси давлат байрок Jibuti – Jibuti Respublikasi Jibuti
54 Замбия - Замбия Республикаси давлат герб Замбия - Замбия Республикаси давлат байрок Zambiya – Zambiya Respublikasi Lusaka
55 Зимбабве - Зимбабве Республикаси давлат герб Зимбабве - Зимбабве Республикаси давлат байрок Zimbabve – Zimbabve Respublikasi Xarare
56 Индонезия - Индонезия Республикаси давлат герб Индонезия - Индонезия Республикаси давлат байрок Indoneziya – Indoneziya Respublikasi Jakarta
57 Иордания - Иордания Ҳошимийлар Қироллиги давлат герб Иордания - Иордания Ҳошимийлар Қироллиги давлат байрок Iordaniya – Iordaniya Hoshimiylar Qirolligi Amman
58 Ирландия - Ирландия давлат герб Ирландия - Ирландия давлат байрок Irlandiya – Irlandiya Dublin
59 Ироқ - Ироқ Республикаси давлат герб Ироқ - Ироқ Республикаси давлат байрок Iroq – Iroq Respublikasi Bag‘dod
60 Исландия - Исландия давлат герб Исландия - Исландия давлат байрок Islandiya – Islandiya Reykyavik
61 Испания - Испания Қироллиги давлат герб Испания - Испания Қироллиги давлат байрок Ispaniya – Ispaniya Qirolligi Madrid
62 Isroil – Isroil Davlati Quddus
63 Италия - Италия Республикаси давлат герб Италия - Италия Республикаси давлат байрок Italiya – Italiya Respublikasi Rim
64 Кабо-Верде - Кабо-Верде Республикаси давлат герб Кабо-Верде - Кабо-Верде Республикаси давлат байрок Kabo-Verde – Kabo-Verde Respublikasi Praya
65 Камбоджа - Камбоджа Қироллиги давлат герб Камбоджа - Камбоджа Қироллиги давлат байрок Kambodja – Kambodja Qirolligi Pnompen
66 Камерун - Камерун Республикаси давлат герб Камерун - Камерун Республикаси давлат байрок Kamerun – Kamerun Respublikasi YAunde
67 Канада - Канада давлат герб Канада - Канада давлат байрок Kanada – Kanada Ottava
68 Кения - Кения Республикаси давлат герб Кения - Кения Республикаси давлат байрок Keniya – Keniya Respublikasi Nayrobi
69 Кипр - Кипр Республикаси давлат герб Кипр - Кипр Республикаси давлат байрок Kipr – Kipr Respublikasi Nikosiya
70 Кирибати - Кирибати Республикаси давлат герб Кирибати - Кирибати Республикаси давлат байрок Kiribati – Kiribati Respublikasi Janubiy Tarava(Bairiki)
71 Колумбия - Колумбия Республикаси давлат герб Колумбия - Колумбия Республикаси давлат байрок Kolumbiya – Kolumbiya Respublikasi Bogota
72 Комор - Комор ороллари Иттифоқи давлат герб Комор - Комор ороллари Иттифоқи давлат байрок Komor – Komor orollari Ittifoqi Moroni
73 Конго Республикаси - Конго Республикаси давлат герб Конго Республикаси - Конго Республикаси давлат байрок Kongo Respublikasi – Kongo Respublikasi Brazzavil
74 Конго Республикаси - Конго Республикаси давлат герб Конго Республикаси - Конго Республикаси давлат байрок Kongo Demokratik Respublikasi – Kongo Demokratik Respublikasi Kinshasa
75 Конго Демократик Республикаси - Конго Демократик Республикаси давлат герб Конго Демократик Республикаси - Конго Демократик Республикаси давлат байрок Koreya Respublikasi – Koreya Respublikasi (Janubiy Koreya – OAVda keng qo‘llaniladigan norasmiy nomi) Seul
76 Коста-Рика - Коста-Рика Республикаси давлат герб Коста-Рика - Коста-Рика Республикаси давлат байрок Kosta-Rika – Kosta-Rika Respublikasi San-Xose
77 Кот-д'Ивуар - Кот-д'Ивуар Республикаси давлат герб Кот-д'Ивуар - Кот-д'Ивуар Республикаси давлат байрок Kot-d’Ivuar – Kot-d’Ivuar Respublikasi YAmusukro
78 Куба - Куба Республикаси давлат герб Куба - Куба Республикаси давлат байрок Kuba – Kuba Respublikasi G avana
79 КХДР - Корея Халқ Демократик Республикаси давлат герб КХДР - Корея Халқ Демократик Республикаси давлат байрок KXDR – Koreya Xalq Demokratik Respublikasi Pxenyan
80 Қатар - Қатар Давлати давлат герб Қатар - Қатар Давлати давлат байрок Qatar – Qatar Davlati Doxa
81 Қирғизистон - Қирғиз Республикаси давлат герб Қирғизистон - Қирғиз Республикаси давлат байрок Qirg‘iziston – Qirg‘iz Respublikasi Bishkek
82 Қозоғистон - Қозоғистон Республикаси давлат герб Қозоғистон - Қозоғистон Республикаси давлат байрок Qozog‘iston – Qozog‘iston Respublikasi Ostona
83 Қувайт - Қувайт Давлати давлат герб Қувайт - Қувайт Давлати давлат байрок Quvayt – Quvayt Davlati Al-Quvayt(El-Kuveyt)
84 Лаос - Лаос Халқ Демократик Республикаси давлат герб Лаос - Лаос Халқ Демократик Республикаси давлат байрок Laos – Laos Xalq Demokratik Respublikasi Ventyan
85 Латвия - Латвия Республикаси давлат герб Латвия - Латвия Республикаси давлат байрок Latviya – Latviya Respublikasi Riga
86 Лесото - Лесото Қироллиги давлат герб Лесото - Лесото Қироллиги давлат байрок Lesoto – Lesoto Qirolligi Maseru
87 Либерия - Либерия Республикаси давлат герб Либерия - Либерия Республикаси давлат байрок Liberiya – Liberiya Respublikasi Monroviya
88 Ливан - Ливан Республикаси давлат герб Ливан - Ливан Республикаси давлат байрок Livan – Livan Respublikasi Bayrut
89 Ливия - Ливия давлат герб Ливия - Ливия давлат байрок Liviya – Liviya Tripoli
90 Литва - Литва Республикаси давлат герб Литва - Литва Республикаси давлат байрок Litva – Litva Respublikasi Vilnyus
91 Лихтенштейн - Лихтенштейн Князлиги давлат герб Лихтенштейн - Лихтенштейн Князлиги давлат байрок Lixtenshteyn – Lixtenshteyn Knyazligi Vaduts
92 Люксембург - Люксембург Буюк Герцоглиги давлат герб Люксембург - Люксембург Буюк Герцоглиги давлат байрок Lyuksemburg – Lyuksemburg Buyuk Gersogligi Lyuksemburg
93 Маврикий - Маврикий Республикаси давлат герб Маврикий - Маврикий Республикаси давлат байрок Mavrikiy – Mavrikiy Respublikasi Port Lui
94 Мавритания - Мавритания Ислом Республикаси давлат герб Мавритания - Мавритания Ислом Республикаси давлат байрок Mavritaniya – Mavritaniya Islom Respublikasi Nuakshot
95 Мадагаскар - Мадагаскар Республикаси давлат герб Мадагаскар - Мадагаскар Республикаси давлат байрок Madagaskar – Madagaskar Respublikasi Antananarivu
96 Македония - Македония Республикаси давлат герб Македония - Македония Республикаси давлат байрок Makedoniya – Makedoniya Respublikasi Skope
97 Малави - Малави Республикаси давлат герб Малави - Малави Республикаси давлат байрок Malavi – Malavi Respublikasi Lilongve
98 Малайзия - Малайзия давлат герб Малайзия - Малайзия давлат байрок Malayziya – Malayziya Kuala-Lumpur
99 Мали - Мали Республикаси давлат герб Мали - Мали Республикаси давлат байрок Mali – Mali Respublikasi Bamako
100 Мальдив - Мальдив Республикаси давлат герб Мальдив - Мальдив Республикаси давлат байрок Maldiv – Maldiv Respublikasi Male
101 Мальта - Мальта Республикаси давлат герб Мальта - Мальта Республикаси давлат байрок Malta – Malta Respublikasi Valletta
102 Марказий Африка Республикаси - Марказий Африка Республикаси давлат герб Марказий Африка Республикаси - Марказий Африка Республикаси давлат байрок Markaziy Afrika Respublikasi – Markaziy Afrika Respublikasi Bangi
103 Марокаш (Марокко) - Марокаш Қироллиги давлат герб Марокаш (Марокко) - Марокаш Қироллиги давлат байрок Marokash (Marokko) – Marokash Qirolligi Rabot
104 Маршалл ороллари - Маршалл Ороллари Республикаси давлат герб Маршалл ороллари - Маршалл Ороллари Республикаси давлат байрок Marshall orollari – Marshall Orollari Respublikasi Madjuro
105 Мексика - Мексика Қўшма Штатлари давлат герб Мексика - Мексика Қўшма Штатлари давлат байрок Meksika – Meksika Qo‘shma SHtatlari Mexiko
106 Микронезия Федератив Штатлари - Микронезия Федератив Штатлари давлат герб Микронезия Федератив Штатлари - Микронезия Федератив Штатлари давлат байрок Mikroneziya Federativ SHtatlari – Mikroneziya Federativ SHtatlari Palikir
107 Миср - Миср Араб Республикаси давлат герб Миср - Миср Араб Республикаси давлат байрок Misr – Misr Arab Respublikasi Qohira
108 Мозамбик - Мозамбик Республикаси давлат герб Мозамбик - Мозамбик Республикаси давлат байрок Mozambik – Mozambik Respublikasi Maputu
109 Молдавия - Молдова Республикаси давлат герб Молдавия - Молдова Республикаси давлат байрок Moldaviya – Moldova Respublikasi Kishinyov
110 Монако - Монако Қироллиги давлат герб Монако - Монако Қироллиги давлат байрок Monako – Monako Qirolligi Monako
111 Монголия - Монголия давлат герб Монголия - Монголия давлат байрок Mongoliya – Mongoliya Ulan-Bator
112 Мьянма - Мьянма Иттифоқ Республикаси давлат герб Мьянма - Мьянма Иттифоқ Республикаси давлат байрок Myanma – Myanma Ittifoq Respublikasi Neypido
113 Намибия - Намибия Республикаси давлат герб Намибия - Намибия Республикаси давлат байрок Namibiya – Namibiya Respublikasi Vindxuk
114 Науру - Науру Республикаси давлат герб Науру - Науру Республикаси давлат байрок Nauru – Nauru Respublikasi mavjud emas
115 Непал - Непал Федератив Демократик Республикаси давлат герб Непал - Непал Федератив Демократик Республикаси давлат байрок Nepal – Nepal Federativ Demokratik Respublikasi Katmandu
116 Нигер - Нигер Республикаси давлат герб Нигер - Нигер Республикаси давлат байрок Niger – Niger Respublikasi Niamey
117 Нигерия - Нигерия Федератив Республикаси давлат герб Нигерия - Нигерия Федератив Республикаси давлат байрок Nigeriya – Nigeriya Federativ Respublikasi Abudja
118 Нидерландия - Нидерландлар Қироллиги давлат герб Нидерландия - Нидерландлар Қироллиги давлат байрок Niderlandiya – Niderlandlar Qirolligi Amsterdam
119 Никарагуа - Никарагуа Республикаси давлат герб Никарагуа - Никарагуа Республикаси давлат байрок Nikaragua – Nikaragua Respublikasi Managua
120 Норвегия - Норвегия Қироллиги давлат герб Норвегия - Норвегия Қироллиги давлат байрок Norvegiya – Norvegiya Qirolligi Oslo
121 Озарбайжон - Озарбайжон Республикаси давлат герб Озарбайжон - Озарбайжон Республикаси давлат байрок Ozarbayjon – Ozarbayjon Respublikasi Boku
122 Палау - Палау Республикаси давлат герб Палау - Палау Республикаси давлат байрок Palau – Palau Respublikasi Ngerulmud
123 Панама - Панама Республикаси давлат герб Панама - Панама Республикаси давлат байрок Panama – Panama Respublikasi Panama
124 Папуа-Янги Гвинея - Папуа Мустақил Давлати - Янги Гвинея давлат герб Папуа-Янги Гвинея - Папуа Мустақил Давлати - Янги Гвинея давлат байрок Papua-YAngi Gvineya – Papua Mustaqil Davlati – YAngi Gvineya Port-Morsbi
125 Парагвай - Парагвай Республикаси давлат герб Парагвай - Парагвай Республикаси давлат байрок Paragvay – Paragvay Respublikasi Asunson
126 Перу - Перу Республикаси давлат герб Перу - Перу Республикаси давлат байрок Peru – Peru Respublikasi Lima
127 Покистон - Покистон Ислом Республикаси давлат герб Покистон - Покистон Ислом Республикаси давлат байрок Pokiston – Pokiston Islom Respublikasi Islomobod
128 Польша - Польша Республикаси давлат герб Польша - Польша Республикаси давлат байрок Polsha – Polsha Respublikasi Varshava
129 Португалия - Португалия Республикаси давлат герб Португалия - Португалия Республикаси давлат байрок Portugaliya – Portugaliya Respublikasi Lissabon
130 Россия - Россия Федерацияси давлат герб Россия - Россия Федерацияси давлат байрок Rossiya – Rossiya Federatsiyasi Moskva
131 Руанда - Руанда Республикаси давлат герб Руанда - Руанда Республикаси давлат байрок Ruanda – Ruanda Respublikasi Kigali
132 Руминия - Руминия давлат герб Руминия - Руминия давлат байрок Ruminiya – Ruminiya Buxarest
133 Сальвадор - Эль-Сальвадор Республикаси давлат герб Сальвадор - Эль-Сальвадор Республикаси давлат байрок Salvador – El-Salvador Respublikasi San-Salvador
134 Самоа - Самоа Мустақил Давлати давлат герб Самоа - Самоа Мустақил Давлати давлат байрок Samoa – Samoa Mustaqil Davlati Apia
135 Сан-Марино - Сан-Марино Республикаси давлат герб Сан-Марино - Сан-Марино Республикаси давлат байрок San-Marino – San-Marino Respublikasi San-Marino
136 Сан-Томе ва Принсипи - Сан-Томе ва Принсипи Демократик Республикаси давлат герб Сан-Томе ва Принсипи - Сан-Томе ва Принсипи Демократик Республикаси давлат байрок San-Tome va Prinsipi – San-Tome va Prinsipi Demokratik Respublikasi San-Tome
137 Саудия Арабистони - Саудия Арабистони Қироллиги давлат герб Саудия Арабистони - Саудия Арабистони Қироллиги давлат байрок Saudiya Arabistoni – Saudiya Arabistoni Qirolligi Ar-Riyod
138 Свазиленд - Свазиленд Қироллиги давлат герб Свазиленд - Свазиленд Қироллиги давлат байрок Svazilend – Svazilend Qirolligi Mbabane (rasmiy), Lobamba
(qirollik va parlament)
139 Сейшел ороллари - Сейшел ороллари Республикаси давлат герб Сейшел ороллари - Сейшел ороллари Республикаси давлат байрок Seyshel orollari – Seyshel orollari Respublikasi Viktoriya
140 Сенегал - Сенегал Республикаси давлат герб Сенегал - Сенегал Республикаси давлат байрок Senegal – Senegal Respublikasi Dakar
141 Сент-Винсент ва Гренадина - Сент-Винсент ва Гренадина давлат герб Сент-Винсент ва Гренадина - Сент-Винсент ва Гренадина давлат байрок Sent-Vinsent va Grenadina – Sent-Vinsent va Grenadina Kingstaun
142 Сент-Китс ва Невис - Сент-Китс ва Невис Федерацияси давлат герб Сент-Китс ва Невис - Сент-Китс ва Невис Федерацияси давлат байрок Sent-Kits va Nevis – Sent-Kits va Nevis Federatsiyasi Baster
143 Сент-Люсия - Сент-Люсия давлат герб Сент-Люсия - Сент-Люсия давлат байрок Sent-Lyusiya – Sent-Lyusiya Kastri
144 Сербия - Сербия Республикаси давлат герб Сербия - Сербия Республикаси давлат байрок Serbiya – Serbiya Respublikasi Belgrad
145 Сингапур - Сингапур Республикаси давлат герб Сингапур - Сингапур Республикаси давлат байрок Singapur – Singapur Respublikasi Singapur
146 Словакия - Словакия Республикаси давлат герб Словакия - Словакия Республикаси давлат байрок Slovakiya – Slovakiya Respublikasi Bratislava
147 Словения - Словения Республикаси давлат герб Словения - Словения Республикаси давлат байрок Sloveniya – Sloveniya Respublikasi Lyublyana
148 Соломон ороллари - Соломон ороллари давлат герб Соломон ороллари - Соломон ороллари давлат байрок Solomon orollari – Solomon orollari Xoniara
149 Сомали - Сомали Республикаси давлат герб Сомали - Сомали Республикаси давлат байрок Somali – Somali Respublikasi Mogadisho
150 Судан - Судан Республикаси давлат герб Судан - Судан Республикаси давлат байрок Sudan – Sudan Respublikasi Xartum
151 Суринам - Суринам Республикаси давлат герб Суринам - Суринам Республикаси давлат байрок Surinam – Surinam Respublikasi Paramaribo
152 Сурия - Сурия Араб Республикаси давлат герб Сурия - Сурия Араб Республикаси давлат байрок Suriya – Suriya Arab Respublikasi Damashq
153 Сьерра-Леоне - Сьерра-Леоне Республикаси давлат герб Сьерра-Леоне - Сьерра-Леоне Республикаси давлат байрок Serra-Leone – Serra-Leone Respublikasi Fritaun
154 Тайланд - Тайланд Қироллиги давлат герб Тайланд - Тайланд Қироллиги давлат байрок Tayland – Tayland Qirolligi Bangkok
155 Танзания - Танзания Қўшма Республикаси давлат герб Танзания - Танзания Қўшма Республикаси давлат байрок Tanzaniya – Tanzaniya Qo‘shma Respublikasi Dodoma(qonunchilik poytaxti),
Dor-us-Salom(ma’muriy
markaz)
156 Того - Тоголез Республикаси давлат герб Того - Тоголез Республикаси давлат байрок Togo – Togolez Respublikasi Lome
157 Тожикистон - Тожикистон Республикаси давлат герб Тожикистон - Тожикистон Республикаси давлат байрок Tojikiston – Tojikiston Respublikasi Dushanbe
158 Тонга - Тонга Қироллиги давлат герб Тонга - Тонга Қироллиги давлат байрок Tonga – Tonga Qirolligi Nukualofa
159 Тринидад ва Тобаго - Тринидад ва Тобаго Республикаси давлат герб Тринидад ва Тобаго - Тринидад ва Тобаго Республикаси давлат байрок Trinidad va Tobago – Trinidad va Tobago Respublikasi Port-of-Speyn
160 Тувалу - Тувалу давлат герб Тувалу - Тувалу давлат байрок Tuvalu – Tuvalu Funafuti
161 Тунис - Тунис Республикаси давлат герб Тунис - Тунис Республикаси давлат байрок Tunis – Tunis Respublikasi Tunis
162 Туркия - Туркия Республикаси давлат герб Туркия - Туркия Республикаси давлат байрок Turkiya – Turkiya Respublikasi Anqara
163 Туркманистон - Туркманистон давлат герб Туркманистон - Туркманистон давлат байрок Turkmaniston – Turkmaniston Ashxobod
164 Уганда - Уганда Республикаси давлат герб Уганда - Уганда Республикаси давлат байрок Uganda – Uganda Respublikasi Kampala
165 Украина - Украина давлат герб Украина - Украина давлат байрок Ukraina – Ukraina Kiev
166 Уммон - Уммон Султонлиги давлат герб Уммон - Уммон Султонлиги давлат байрок Ummon – Ummon Sultonligi Maskat
167 Уругвай - Уругвай Шарқий Республикаси давлат герб Уругвай - Уругвай Шарқий Республикаси давлат байрок Urugvay – Urugvay SHarqiy Respublikasi Montevideo
168 Ўзбекистон - Ўзбекистон Республикаси давлат герб Ўзбекистон - Ўзбекистон Республикаси давлат байрок O‘zbekiston – O‘zbekiston Respublikasi Toshkent
169 Фижи - Фижи Ороллари Республикаси давлат герб Фижи - Фижи Ороллари Республикаси давлат байрок Fiji – Fiji Orollari Respublikasi Suva
170 Филиппин - Филиппин Республикаси давлат герб Филиппин - Филиппин Республикаси давлат байрок Filippin – Filippin Respublikasi Manila
171 Финляндия - Финляндия Республикаси давлат герб Финляндия - Финляндия Республикаси давлат байрок Finlyandiya – Finlyandiya Respublikasi Xelsinki
172 Франция - Франция Республикаси давлат герб Франция - Франция Республикаси давлат байрок Fransiya – Fransiya Respublikasi Parij
173 ХХР - Хитой Халқ Республикаси давлат герб ХХР - Хитой Халқ Республикаси давлат байрок XXR – Xitoy Xalq Respublikasi Pekin
174 Хорватия - Хорватия Республикаси давлат герб Хорватия - Хорватия Республикаси давлат байрок Xorvatiya – Xorvatiya Respublikasi Zagreb
175 Ҳиндистон - Ҳиндистон Республикаси давлат герб Ҳиндистон - Ҳиндистон Республикаси давлат байрок Hindiston – Hindiston Respublikasi YAngi-Dehli
176 Чад - Чад Республикаси давлат герб Чад - Чад Республикаси давлат байрок CHad – CHad Respublikasi Ndjamena
177 Черногория - Черногория давлат герб Черногория - Черногория давлат байрок CHernogoriya – CHernogoriya Podgoritsa
178 Чехия - Чехия Республикаси давлат герб Чехия - Чехия Республикаси давлат байрок CHexiya – CHexiya Respublikasi Praga
179 Чили - Чили Республикаси давлат герб Чили - Чили Республикаси давлат байрок CHili – CHili Respublikasi Santyago
180 Шарқий Тимор - Шарқий Тимор Демократик Республикаси давлат герб Шарқий Тимор - Шарқий Тимор Демократик Республикаси давлат байрок SHarqiy Timor – SHarqiy Timor Demokratik Respublikasi Dili
181 Швейцария - Швейцария Конфедерацияси давлат герб Швейцария - Швейцария Конфедерацияси давлат байрок SHveysariya – SHveysariya Konfederatsiyasi mavjud emas(de-yure,),
Bern(de-fakto)
182 Швеция - Швеция Қироллиги давлат герб Швеция - Швеция Қироллиги давлат байрок SHvetsiya – SHvetsiya Qirolligi Stokgolm
183 Шри-Ланка - Шри-Ланка Социалистик Демократик Республикаси давлат герб Шри-Ланка - Шри-Ланка Социалистик Демократик Республикаси давлат байрок SHri-Lanka – SHri-Lanka Sotsialistik Demokratik Respublikasi Kolombo
184 Эквадор - Эквадор Республикаси давлат герб Эквадор - Эквадор Республикаси давлат байрок Ekvador – Ekvador Respublikasi Kito
185 Экваториал Гвинея - Экваториал Гвинея Республикаси давлат герб Экваториал Гвинея - Экваториал Гвинея Республикаси давлат байрок Ekvatorial Gvineya – Ekvatorial Gvineya Respublikasi Malabo
186 Эритрея - Эритрея давлати давлат герб Эритрея - Эритрея давлати давлат байрок Eritreya – Eritreya davlati Asmera
187 Эрон - Эрон Ислом Республикаси давлат герб Эрон - Эрон Ислом Республикаси давлат байрок Eron – Eron Islom Respublikasi Tehron
188 Эстония - Эстония Республикаси давлат герб Эстония - Эстония Республикаси давлат байрок Estoniya – Estoniya Respublikasi Tallin

Davlat bayrogi, gerbi va madxiyasi davlat suverenitete mazmunini ifodalaydigan davlatning rasmiy ramzlari bo‘lib, ular barkaror, xukukiy tasdiklangan tavsif, konun bilan belgilangan yaratilish va foydalanish tartibiga ega. Davlat bayrog‘i, Davlat gerbi va Davlat madxiyasi milliy va tarixiy kadriyatlarga aylangan tasviriy obrazlardan tuzilgan bo‘lib, mazmunidan mustakil davlat va jamiyatning irodasi, maksadi va intilishlarni to‘g‘risida umumiy axborot saklanadi.

SHuningdek, Vatikan – Rim papaligi – 1964 yildan buyon BMT huzuridagi doimiy kuzatuvchi maqomini olgan bo‘lsa, Falastin Davlati – 2012 yil 29 noyabrdan BMT huzuridagi kuzatuvchi davlat maqomiga ega.

konstitutsiyalar davlatning rasmiy nomlari Bundan tashqari, 2 ta davlat tuzilmasi YAngi Zelandiya bilan erkin assotsiatsiyada bo‘lib, bulardan biri: Niue-1974 yildanerkin assotsiatsiya bo‘lmish bu davlat YAngi Zelandiya Qirolligining bir qismi hisoblanadi. Ikkinchisi: Kuk orollari – 1965 yildan erkin assotsiatsiya va YAngi Zelandiya Qirolligining bir qismi hisoblanadi. YAngi Zelandiya ushbu ikki davlat hududini qisman nazorat qiladi, lekin diplomatik munosabatlarda ular tӯla mustaqildir.

SHu bilan birga, qisman tan olingan (BMTning kamida bitta a’zo davlati tomonidan tan olingan) quyidagi davlatlar mavjud:

– Abxaziya;

– Kosovo (BMTning 109 a’zo davlati Kosovoni mustaqil davlat sifatida tan olgan);

– SHimoliy Kipr faqatgina Turkiya tomonidan tan olingan bӯlib, qolgan barcha davlatlar Kipr hukumatini qonuniӣ hukumat sifatida tan olgan;

– Xitoӣ Respublikasi (Tayvan) (22 davlat bilan diplomatik munosabatlar olib boradi);

– Janubiӣ Osetiya;

– Sahro Arab Demokratik Respublikasi (hozirgi kunda SADR

mustaqilligini 59 davlat tan olib, diplomatik aloqa ӯrnatgan bӯlsa, ayrim davlatlar Marokash bu hududga da’vosiini tan olgan).

Ayni chog‘da, dunyoda tan olinmagan davlatlar borligiga ham e’tibor

qaratish lozim:

– Donetsk Xalq Respublikasi (Janubiӣ Osetiya davlati tomonidan qisman tan olingan);

– Lugansk Xalq Respublikasi (Janubiӣ Osetiya davlati tomonidan qisman tan olingan);

– Tog‘li Qorabog‘ Respublikasi (qisman tan olingan davlatlar bo‘lmish

Abxaziya va Janubiӣ Osetiya tomonidan tan olingan, Armaniston va Ozarbayjon o‘rtasidagi bahsli hudud hisoblanadi);

– Pridnestrove (qisman tan olingan davlatlar Abxaziya va Janubiӣ

Osetiya tomonidan tan olingan);

– Somalilend.

Va nihoyat, er yuzida aniqlanmagan maqomga ega bo‘lgan hududlar ham bor bo‘lib, Janubiy Sahro – sobiq Ispaniya Sahrosi nomli ispan mustamlakasi,

BMTning 1514-son Deklaratsiyasiga asosan mustaqillikni qӯlga kiritishi kerak edi. Biroq 1975 yilda Deklaratsiyaning 6-qismi buzilib, Marokash va Mavritaniya o‘rtasida ajratilgan, Janubiӣ Sahrodagi urushdan sӯng uning katta qismi Marokash tomonidan anneksiya qilingan, hududining qolgan qismi qisman tan olingan Sahro Arab Demokratik Respublikasi tomonidan nazorat qilinadi.

YAna bir aniqlanmagan maqomga ega bo‘lgan hudud – Ozod Kashmirni esa

hududi o‘z hukumati tomonidan boshqariladigan davlat sifatida Pokiston tan olgan. U Hindiston, Pokiston va Xitoy o‘rtasida bahsli hududlardan biri hisoblanadi.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining rasmiy tillari

BMT rasmiy tillari – ingliz, arab, ispan, xitoy, rus va fransuz tillari.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining ish tillari

  • BMT Kotibiyati ish tillari – ingliz va fransuz tillari.
  • BMT Xavfsizlik Kengashi ish tillari – ingliz, arab, ispan, kitay, rus va fransuz tillari.

Xalqaro tashkilotlarning rasmiy tillari

  • Evropa Kengashi – ingliz va fransuz tillari.
  • SHanxay Xamkorlik Tashkiloti – rus va xitoy tillari.
  • Mustaqil Davlatlar Hamdӯstligi – rus tili.
  • NATO – ingliz va fransuz tillari. Jahon banki – ingliz tili.
  • Interpol – ingliz, fransuz, ispan, arab tillari.
  • Afrika Ittifoqi – ingliz, fransuz, arab, suaxili, portugal tillari.

Standartlash bo‘yicha xalqaro tashkilot – ingliz, fransuz va rus tillarida.

Ispolzovannaya literatura

Ellinek G. Pravo sovremennogo gosularstva, T.1: Obщee uchenie o gosudarstve. – SPb, 1908. – S.93.

O‘sha joyda, 93-b,

Unta joyda, 94-6.

O‘sha joyda, 95-b.

Nomlanish yo‘llari ushbu asarda keltirilgan: Ageeva R.A. Stranы i narodы: Proisxojdenie nazvaniy.

– M., 1990. – S. 166-173 .

Rate article
Add a comment